Back to basics

Twee keer per maand gezamelijk bijbel teksten lezen

Waar: Z-inn in Back to Basics in de Z-inn kapel (ZO Beemster)
Met: Jan Duin, Nico Schroevers & Marlène Visschers
Wanneer: twee wekelijks op donderdag om 09.45 – 11.00 uur
Kosten: gratis
Info: nicoschroeversgmail.com

Vragen van nu op het gebied van zingeving en samenleving in verbinding brengen met oude Bijbelteksten. De teksten kunnen zo nodig in een breder verband worden gezet door de aanwezige theologen uit verschillende tradities. Back to Basics is een activiteit van de Raad van Kerken Beemster.