Welkom bij Z-inn

In 2016 is Z–inn geboren vanuit de wens om in Zuidoostbeemster een vernieuwende en gastvrije plek te creëren van zingeving, cultuur en ontmoeting. Zo divers mogelijk en verrassende en stimulerende ontmoetingen met mensen uit de buurt en verder weg.

Wat is Z-inn

In 2017 zijn wij van start gegaan. Er zijn een aantal activiteiten zoals het maandelijks vrouwencafé Vrouwen@Go en Yoga. Verder willen wij vooral SAMEN met jullie nieuwe activiteiten opzetten op bovenstaande gebieden. Dus heb je een idee voor iets wat wij met elkaar op die mooie plek aan het Verzetsplein kunnen ontwikkelen, stuur het in en wij zullen zeker reageren. Zin maak je samen!

Wij delen ons gebouw met de Protestantse Gemeente Beemster (PGB). Met hen organiseren wij één zondagse kerkdienst per maand, een jaarlijkse rommelmarkt en nog enkele activiteiten. Zij stellen zich voor de komende drie jaar garant voor een parttime betaalde kracht, Marie Schroevers. Ook het het beheer van het gebouw ligt op dit moment bij de PGB. Als Z-inn opereren wij zelfstandig en gaan wij ervoor ook wat beheer en financiën betreft op eigen benen te staan. Wij organiseren zelf de verhuur.

    Vaste huurders:

    Beemster Projectkoren, Beemster Kinderkoor, Noord-Hollands selectiekoor, Gospel & Soul koor

    Operette Orkest, Raad van Kerken Beemster